Kongresni turizam – Wikipedija

Home » Informacije » Turizam – Wikipedija » Kongresni turizam – Wikipedija

Kongresni turizam je specifični oblik turizma u kojem glavni motiv putovanja nije odmor, već sudjelovanje pojedinaca na skupovima koji mogu imati različiti karakter. Posjetitelji u okviru kongresnog turizma nisu dokoličari, jer putuju zbog specifične potrebe koja je najčešće vezana za njihovo radno mjesto. Premda putovanja u okviru kongresnog turizma spadaju u domenu poslovnih putovanja koja su često obavezna i uvjetovana radnim mjestom, zadatkom ili projektom, sve turistički receptivne zemlje vrlo rado i ove putnike svrstavaju u skupinu turista, pribrajajući prihode od kongresnog turizma ukupnim prihodima od turizma. Sukladno obilježjima sudionika koji posjećuju razne skupove, kongresni turizam se smatra jednim od unosnijih oblika turističkih kretanja. Skupovi mogu imati znanstveni, stručni, gospodarski i drugi sadržaj.

 

kongresni-turizam-wikipedija

 

U širem značenju, poslovni turizam uključuje sva putovanja čija je svrha povezana s putovanjima zaposlenih ili poslovnim interesima. Poslovni turizam obuhvaća: individualna poslovna putovanja, susrete (kongrese, seminare, konferencije i dr.), poticajna putovanja (insentive), sajmove i izlaganja. Najveći broj poslovnih putovanja traje do tri dana, a u rijetkim slučajevima i do sedam.
Individualna poslovna putovanja se razlikuju od ostalih oblika jer su organizirana za individualne putnike i destinacija je fiksna, poznata jer je predodređena zahtjevima posla. Destinacije za ostale oblike poslovnih putovanja su “ploveće”, dakle, fleksibilan je stupanj u odlučivanju izbora destinacije. Ova putovanja, imaju aspekt povremenosti u poslovnom životu i često uzimaju formu grupnih putovanja. Jedan alternativni termin koji se značajno koristi u opisu ovog poslovnog sektora, predstavlja akronim MICE: Meetings, Incentive, Conferences (Conventions), Exhibitions (Events).
Poslovni turizam i MICE uključuju aktivnosti poslovnih sastanaka, motivacijska i poticajna putovanja (incentives), konferencije, sajmove i izložbe, a koje se vežu za interesantne turističke boravke u razdoblju prije ili posle primarnog događaja.
Broj poslovnih i MICE gostiju neprestano raste u skladu s globalizacijom i uključivanjem novih tržišta u interesnu sferu velikih svjetskih korporacija. Proširenje EU, sa svoje strane, donosi ponudu novih destinacija. Ovi i drugi trendovi na MICE tržištu čine ga stabilnim tržištem s visokim prihodom po klijentu.

 

Izvor:  https://hr.wikipedia.org/wiki/Kongresni_turizam