Nacionalni park Krka

Home » Okruženje » Nacionalni parkovi » Nacionalni park Krka

Nacionalni park Krka logotip

 

Nacionalni park Krka logotip 2

NP Krka | Osnovne informacije

Nacionalni park “Krka” smješten je na području Šibensko-kninske županije i obuhvaća površinu od 109 km² najljepšeg toka rijeke Krke i donji tok rijeke Čikole.     Nacionalni park je prostrano, pretežito neizmijenjeno područje iznimnih i višestrukih prirodnih vrijednosti, a obuhvaća jedan ili više sačuvanih ili neznatno izmijenjenih ekosustava. Namjena mu je prije svega znanstvena, kulturna, […]

Rijeka Krka najava

Rijeka Krka

  Zemljopisni položaj Rijeka Krka nalazi se u Dalmaciji, na području Šibensko-kninske županije, između ravnokotarskog prostora, zaravni rijeke Čikole i Dalmatinske zagore. Sa zapada, sjevera i istoka rijeku Krku nadvisuju planinski masivi Velebita, Dinare, Svilaje i Mosora. Uokvirena je trokutom gradova Knin-Zadar-Split, a okosnica joj se pruža pravcem Knin-Drniš-Šibenik. U reljefu oko Krke ističu se […]

Slapovi rijeke Krke - najavna

Slapovi rijeke Krke

Sa svojih sedam sedrenih slapišta rijeka Krka je prirodni i krški fenomen. Sedra je česta pojava u površinskim tokovima dinarskog krša, ali samo izuzetno stvara znatne naslage koje grade slapove kakvi su na rijeci Krki. Sedreni slapovi rijeke Krke vrlo su nježne građe te osjetljivi na prirodne promjene i sve ljudske djelatnosti. Samo stalnim rastom […]

Sedra najavna

Sedra

Kako nastaje sedra? Nastajanje sedrenih oblika dinamičan je proces međusobnog djelovanja fizikalnih i kemijskih čimbenika te živih organizama u vodi. Sedrene tvorevine nastaju u vodi s velikom koncentracijom otopljenog kalcijevog bikarbonata Ca(HCO3)2. Stvaranje sedre započinje na brzacima, neravninama u koritu, naplavljenim granama i sl., zbog rasprskavanja vode i oslobađanja CO2, odnosno poremećaja kemijske ravnoteže koji […]