Slapovi rijeke Krke

Home » Okruženje » Nacionalni parkovi » Nacionalni park Krka » Slapovi rijeke Krke

Sa svojih sedam sedrenih slapišta rijeka Krka je prirodni i krški fenomen.

Sedra je česta pojava u površinskim tokovima dinarskog krša, ali samo izuzetno stvara znatne naslage koje grade slapove kakvi su na rijeci Krki. Sedreni slapovi rijeke Krke vrlo su nježne građe te osjetljivi na prirodne promjene i sve ljudske djelatnosti. Samo stalnim rastom fitogene sedre moguće je očuvati opstojnost slapova koji su okosnica hidrogeološke i pejsažne slike te temelj biološke raznolikosti Nacionalnog parka Krka. Nastajanje i rast slapova rezultat je složenih fizikalnokemijskih i bioloških procesa. Da bi sedra rasla, živjela i starila, potrebno je očuvati prirodnu ravnotežu ekosustava rijeka Krke i Čikole. Sa svojih sedam sedrenih slapišta: Bilušića bukom, Brljanom, Manojlovačkim slapom, Rošnjakom, Miljacka slapom, Roškim slapom i Skradinskim bukom, rijeka Krka je prirodni i krški fenomen.

 

Bilusica buk najavna

Bilušića buk

  Prvi je od sedam slapova na toku rijeke Krke. Iako okrnjen, i danas je vrlo bučan i privlačan jer je jedini na koji ne utječe energetsko iskorištavanje vode rijeke. Prvi je od sedam slapova na toku rijeke Krke Bilušića buk. Nalazi se stisnut u kanjonu oko 16 km nizvodno od izvorišta, odnosno 9 km […]

Slap Brljan najavna

Slap Brljan

Dva kilometra nizvodno od Bilušića buka, na izlazu iz kanjona, rijeka Krka se proširuje u 400 metara široko i 1300 metara dugo Ćorića jezero (Bjelober, Brljansko jezero). Jezero je nastalo manjim dijelom rastom sedrene barijere slapa Brljana, a većim dijelom radi gradnje betonske brane akumulacije Brljan za potrebe hidroelektrane “Miljacke”. Voda jezera prelijeva se preko slapa Brljana […]

Manojlovacki slapovi najava

Manojlovački slapovi

  Pola kilometara nizvodno od Brljana, gdje rijeka radi oštar zaokret, ruši se Manojlovački slap, najviši i, kako mnogi misle, najljepši slap rijeke Krke. Slap se sastoji od niza sedrenih barijera ukupne visine 59,6 m s najvećom barijerom visine 32,2 m. Dužina slapa je oko 500, a širina oko 80 metara. Od sedrenih tvorevina na […]

Slap Rosnjak najavna

Slap Rošnjak

Kilometar nizvodno od Manojlovačkog slapa, gdje je kanjon sve dublji i uži, nalazi se, skriven u nedirnutoj prirodi, najniži slap rijeke Rošnjak ili Sondovjel (Šundovi). Sastoji se od jedne stepenice široke oko 40 m i visoke samo 8,4 m. Među sederenim oblicima prevladavaju brade, podbraci i polušpilje. Nalazi se u slikovitom kanjonu stisnut između gotovo […]

Miljacka slap najavna

Miljacka slap

Kilometar nizvodno od Rošnjaka stiješnjen u koritu rijeke između visokih stijena obraslih bujnom submediteranskim raslinjem nalazi se Miljacka slap. Sastoji se od triju većih i brojnih manjih sedrenih stepenica ukupne visine 23,8 m. Gornji dio Miljacka slapa karakteriziraju brade i polušpilje, a donji niski pragovi. Vodama rijeke Krke ovdje se kroz izvor Miljacka pridružuju vode […]

Roški slap najava

Roški slap

Šesti i pretposljednji, Roški slap je izuzetno zanimljiv zbog kaskada u koje je narod nazvao Ogrlice, zbog osebujne i bogate vegetacije, mlinova i stupa od kojih su neki obnovljeni i mnogo čega drugoga. Oko 14 kilometara nizvodno od Miljacka slapa nalazi se Roški slap, šesti i pretposljednji slap na rijeci Krki. Ime je dobio po […]

Skradinski buk najava

Skradinski buk

Skradinski buk je posljednja sedma, najduža sedrena barijera na rijeci Krki. Jedan je od najneobičnijih i najljepših krajobraza Nacionalnog parka “Krka”. Nalazi se oko 13 kilometara nizvodno od Roškog slapa, odnosno ukupno 49 km nizvodno od izvora. Rast sedrene barijere Skradinskog buka prouzročio je ujezerenje vode rijeke Krke do Roškog slapa i tri kilometra donjeg toka […]