Manojlovački slapovi

Manojlovacki slapovi 13

 

Pola kilometara nizvodno od Brljana, gdje rijeka radi oštar zaokret, ruši se Manojlovački slap, najviši i, kako mnogi misle, najljepši slap rijeke Krke. Slap se sastoji od niza sedrenih barijera ukupne visine 59,6 m s najvećom barijerom visine 32,2 m. Dužina slapa je oko 500, a širina oko 80 metara. Od sedrenih tvorevina na slapu najviše su zastupljene brade, špilje i polušpilje. Kanjon oko slapa obrastao je bogatim submediteranskim raslinjem, a uz tok rijeke nalaze se mala polja i pašnjaci. U podnožju slapova vidljive su ruševine napuštenih mlinova. Slap je, kao i Brljan, u toplom dijelu godine suh jer mu vodu uzima akumulacija obližnje hidroelektrane “Miljacka”. U razdoblju visokih voda slap se zaglušujuće obrušava u dubinu obavijen velom satkanim u paleti duginih boja. Jednom kad posjetitelj vidi slap u svojoj raskošnoj ljepoti, nosit će ga u sebi kao jednu od najdojmljvijih prirodnih ljepota. Najljepši je pogled na slap s ruba kanjona na bukovičkoj strani, nekoliko stotina metara od arheološkog lokaliteta Burnuma, na cesti Knin-Kistanje. S prominske strane do Burnuma se može doći cestom Drniš-Oklaj koja se spaja s cestom Knin-Kistanje. Na slapu nema uređenih pješačkih staza zbog čega je njegova ljepota neoskvrnjena.

Godine 2011. obnovljena je i za posjetitelje otvorena staza s vidikovcem. Tad je otkrivena i spomen-ploča podignuta u čast austrijskom caru Franji Josipu I., koji se, zajedno sa suprugom Elizabetom, upravo s toga mjesta divio ljepoti Manojlovačkog slapa 1875. godine. Spomen ploča je postavljena 1899. godine, u međuvremenu je zapuštena. 2011. godine spomen ploča je obnovljena i ponovo postavljena na vidikovcu. Do ploče vodi staza koja je na novo uređena i otvorena za posjetitelje.

 

Kliknite na bilo koju malu sliku da pokrenete prikazivanje fotografija u punom formatu.

Manojlovački slapovi 01 Manojlovački slapovi 02 Manojlovački slapovi 03 Manojlovački slapovi 04 Manojlovački slapovi 05 Manojlovački slapovi 06 Manojlovački slapovi 07 Manojlovački slapovi 08 Manojlovački slapovi 09 Manojlovački slapovi 10 Manojlovački slapovi 11 Manojlovački slapovi 12 visual lightbox jquery by VisualLightBox.com v5.7m

 

Povezane stranice: