Miljacka slap

Kilometar nizvodno od Rošnjaka stiješnjen u koritu rijeke između visokih stijena obraslih bujnom submediteranskim raslinjem nalazi se Miljacka slap. Sastoji se od triju većih i brojnih manjih sedrenih stepenica ukupne visine 23,8 m. Gornji dio Miljacka slapa karakteriziraju brade i polušpilje, a donji niski pragovi. Vodama rijeke Krke ovdje se kroz izvor Miljacka pridružuju vode rijeke Zrmanje. Izvor je izravna veza između Zrmanje i Krke te je jedinstven hidrogeološki fenomen. U suhom razdoblju minimalna izdašnost mu je oko 2 m3/s. Podno slapova, na desnoj obali rijeke, nalazi se nekoliko urušenih mlinica i vodozahvat za Kistanje, a na lijevoj obali je hidroelektrana “Miljacka”. HE “Miljacka” najveća je hidroelektrana na rijeci Krki. Njezina izgradnja započela je 1904. godine. Puštena je u pogon u travnju 1906. (prvi agregat), a u konačnom opsegu 1907. godine. Do 1910. godine bila je najsnažnija hidroelektrana u Europi. Stotinjak metara nizvodo od slapa na desnoj obali rijeke nalazi se špilja Miljacka II u kojoj obitavaju brojne endemične i zaštićene podzemne životinje. Među njima najatraktivnije su čovječja ribica, koja se ubraja u izuzetne osobitosti Europe, i dugonogi šišmiš čija je kolonija od preko 4000 jedinki jedna od najvećih u Europi. Do slapova s bukovičke strane može se doći cestom Knin-Kistanje ako se skrene na cestu Oklaj-Drniš te na prvom raskrižju prema hidroelektrani “Miljacka”. S prominske strane do slapova se dolazi cestom Drniš-Oklaj ako se poslije sela Puljana skrene prema hidroelektrani “Miljacka”. Napomena: Individualno posjećivanje slapova nije moguće jer se do njih može doći samo kroz prostor hidroelektrane “Miljacka”.

 

Fotografije slapa

Miljacka slap 01 Miljacka slap 02 Miljacka slap 03 Miljacka slap 04 Miljacka slap 05 Miljacka slap 06 visual lightbox jquery by VisualLightBox.com v5.7m

 

Dodatne informacije:  http://www.np-krka.hr/stranice/miljacka-slap/84.html

 

Povezane stranice: